oferta

Pomoc terapeutyczną można uzyskać w następujących formach:

Konsultacja psychologiczna – to spotkanie mające na celu wstępne określenie problemu i znalezienie efektywnego sposobu pomocy. Może służyć wsparciu klienta w rozwiązaniu trudnej sytuacji, stanowić doraźną pomoc lub być wstępem do dłuższej pracy terapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna – regularne, zaplanowane spotkania mające na celu poznanie przyczyn problemów, dokonanie głębszych zmian w myśleniu, zachowaniu i funkcjonowaniu. Częstotliwość oraz czas trwania sesji jest ustalana indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb osoby oraz celów terapii.

Psychoterapia rodzinna – spotkania ukierunkowane są jest na rozwiązywanie trudności doświadczanych przez rodziców
i dzieci. Jednym z podstawowych celów jest stworzenie warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego.

Psychoterapia par – spotkania mają na celu pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb małżonków oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów

Psychoterapia grupowa – regularne spotkania kilku osób mających taki sam problem, pomagają przyjrzeć się sobie przez pryzmat innych uczestników. Zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.